5/14 POST
[Sự Kiện] 1 Người Mua - Vạn Người Vui
Bình luậnApr 28, 2018
sự kiện duy nhất trong ngày Xem thêm
[Sự Kiện] Shop Kho Báu
Bình luậnApr 27, 2018
Sự kiện 30.04 & 01.05 Xem thêm
[Sự Kiện] Quà Nạp Lần Đầu
Bình luậnApr 19, 2018
[Sự Kiện] Nạp Quà Lần Đầu Xem thêm
[Sự Kiện] Ưu Đãi Nạp
Bình luậnApr 19, 2018
[Sự Kiện] ưu đãi nạp Xem thêm
[Sự Kiện] - Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Dành Cho Máy Chủ Mới
Bình luậnApr 19, 2018
[Sự Kiện] - Chuỗi sự kiện 7 ngày dành cho máy chủ mới Xem thêm
5/14 POST
[Sự Kiện] 1 Người Mua - Vạn Người Vui
sự kiện duy nhất trong ngày... Xem thêm
[Sự Kiện] Shop Kho Báu
Sự kiện 30.04 & 01.05... Xem thêm
[Sự Kiện] Quà Nạp Lần Đầu
[Sự Kiện] Nạp Quà Lần Đầu... Xem thêm
Game SG140