LINK ZOOM KHÓA HỌC 

THÔI MIÊN KHAI PHÁ SỨC MẠNH TIỀM ẨN BÊN TRONG BẠN 

QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN: Họ tên – 3 số cuối điện thoại 

Ví dụ: Trần Khánh Linh – 083

ID: 686 888 2023

PASS: 6688

🔅 Hình thức học: Qua ứng dụng Zoom
🔅 Thời gian: Thời gian: 20h00 – 21h30 ngày 24,25,26/ 07/2023
Trong khóa học này anh/chị sẽ nhận được:
1. Tìm được sự bình an
2. Giải phóng sức mạnh tiềm ẩn và trở nên tự tin
3. Kết nối được nguồn lực vô hạn trong tiềm thức
4. Có động lực mạnh mẽ theo đuổi mục tiêu
5. Ứng dụng thôi miên để tiếp cận tiềm thức khách hàng hay bất kì ai một cách hiệu quả 6. Có thêm công cụ hiệu quả để giúp chính mình và khách hàng của bạn.